Prosessen

Så langt fra Kafka som det kan bli.

Veien til en ny nettside behøver ikke være hverken spesielt lang eller særlig kronglete. Og måten vi arbeider på er ganske ukomplisert: Vi innleder med en dialog med deg som kunde, hvor vi sammen finner ut av hva slags sluttprodukt du ønsker, og hva du må betale. Ofte viser det seg at ønskene er langt enklere å oppfylle enn du tror, noe som gir tydelig utslag på prisen. Vi gjør deg også oppmerksom på at det som ofte koster penger; det er å produsere innholdet nettstedet skal fylles med. Rett og slett fordi det er tidkrevende. Derfor anbefaler vi sterkt at dette er noe du gjør selv. Etter dette lager vi et utkast som finpusses etter dine ønsker. Trolig vil du deretter få nettsiden overlevert noen få dager etter at sluttproduktet påbegynnes. Hvis du velger en av våre forhåndslagde maler tar faktisk hele prosessen fra første møte til overlevering bare en dag eller to. Under følger mer informasjon om de viktigste elementene i prosessen.

Behovskommunikasjon

Vi er avhengige av å få kommunisert våre behov til hverandre. Fra din side er naturligvis behovet sluttproduktet, kombinert med leveringstid og pris. Fra vår side handler det om mere tekniske ting. Vi er bl. annet avhengige av at serveren hvor nettsiden skal holde hus fyller visse tekniske krav (PHP, Apache, MySQL/MariaDB, FTP, SSL og lignende). Høres dette komplisert ut bistår vi naturligvis så denne viktige brikken faller på plass. Om det vi snakker om nå kommuniseres ved å møtes, å snakke over telefon eller chat, eller om det hele foregår pr e-post er helt opp til dere.

gina

Valg av fargeprofil

Dette er en viktig del av jobben, da det bidrar til å skille akkurat din nettside fra andres. Et bra utgangspunkt er selvfølgelig logoen din. Vanligvis ender vi opp med to eller tre farger (i tillegg til tilnærmet hvit og mørk grå) som går igjen i temaet. Man ser det på lenker, menypunkter, skillelinjer, bakgrunner og lignende. Målet er å finne farger som både harmonerer med hverandre, og som er lette å skille fra hverandre. Man bør for øvrig også tenke på de som er fargeblinde!

fargeprofil

Opplæring

Ettersom vi utvikler nettsidene i WordPress er det stor sjanse for at du allerede behersker publiseringsløsningen. Skulle så ikke være tilfelle tar vi gjerne en time med dere hvor vi går igjennom hvordan WordPress, og også Beaver Builder eller Divi, fungerer. Lengre tid enn dette trenger dere trolig ikke før dere er godt nok kjent med produktet.

I tillegg får dere også med en enkel veiledning til de mest elementære handlingene du som webredaktør kommer til å utføre.