Serviceavtale

Faller bedriften deres mellom to stoler? Er det for lite it-arbeid til å ansette en på heltid, samtidig som det alltid er en eller annen tidkrevende datarelatert utfordring?

Envide sikter på akkurat denne målgruppen.

Vi møter dere for å gjøre en kartlegging av behovet, og tilbyr deretter en serviceavtale basert på antatt antall timer med arbeid pr måned. Blir vi enige fungerer vi rett og slett som it-avdelingen deres.

Dere ringer eller sender e-post når dere har behov for hjelp, og vi forsøker alltid å løse problemet umiddelbart. Dette gjør vi enten over telefon eller via fjerninnlogging på maskinen problemet har oppstått på. Er utfordringen for kompleks for denne typen bistand møter vi heller opp personlig.

Serverparken får også vår fulle oppmerksomhet. Vi tar ansvaret for oppdateringer og annet generelt vedlikehold.

I tillegg bistår vi ved planlegging av anskaffelse av nytt utstyr, vi tar forhandlingen med dataleverandøren og vi konfigurerer naturligvis utstyret etterpå.

Konsekvensene for dere som kunde er tryggheten det gir å vite at ikke "taksameteret løper" hver gang dere søker hjelp, dere har forutsigbare datakostnader og dere vet dere har utstyr som fungerer optimalt.

Med en serviceavtale kan dere som kunde fokusere på det dere er best på, i stedet for å måtte la arbeidet stoppe opp eller gå tregt fordi noe ikke virker som det skal.

En annen, viktig ting til slutt: Å ha en it-ressurs i organisasjonen åpner ofte for mange nye muligheter i forhold til hvordan man kan bruke dataen som et verktøy. Vi sitter på bred kompetanse både innenfor it og forretningsdrift, og er konstant på jakt etter det banebrytende, det som virkelig forenkler arbeidsflyten og gjør datautstyret til det verktøyet det kan være.

Ta gjerne kontakt for et fullstendig uforpliktende møte hvor vi ser hvor mye tid dere får frigjort!