Er du en høyreklikker?

OBS! Informasjonen her kan være utdatert!

Denne artikkelen er mange år gammel, og mye kan ha endret seg siden den ble skrevet. Vær kritisk, og sjekk også andre kilder.

Du har naturligvis sett at musen har to knapper. Bruker du begge?

Hvis man ikke vet bedre er det fort gjort å bruke musen til å klikke på menyene på toppen av programmene man jobber i nesten uansett hva man har tenkt å få gjort.

Denne veiledningen gir en liten innføring i hva som skjer når man bruker museknappene.

Venstreklikk, dobbeltklikk, høyreklikk, rulling og trippelklikk.

Først en liten innføring i begrepene jeg benytter her:

 • Enkeltklikk Ett enkelt klikk på venstre eller høyre museknapp
 • Venstreklikk Ett enkelt klikk på venstre museknapp
 • Dobbeltklikk To klikk i ganske så rask rekkefølge på venstre museknapp
 • Langsomt dobbeltklikk To klikk med et sekunds mellomrom eller mer på venstre museknapp
 • Høyreklikk Ett enkelt klikk på høyre museknapp
 • Rulling Bevegelsene man gjør med hjulet som sitter midt på musen
 • Trippelklikk Tre klikk i ganske så rask rekkefølge på venstre museknapp

Når klikker man hvordan?

Venstreklikk

Venstreklikking er den desidert vanligste operasjonen du gjør med musen din, i tillegg til å flytte den rundt selvfølgelig.

Du venstreklikker hvis du

  • skal klikke på en knapp eller en meny eller ta et valg i en meny.
  • skal følge en lenke på Internett.
  • skal plassere markøren et bestemt sted i et dokument du arbeider i., eller i et felt i et skjema (f.eks på en nettside)
  • vil hente opp/vise et program som kjører i bakgrunnen. Du venstreklikker da på programsymbolet på oppgavelinjen.

  • vil skjule programmet du har oppe akkurat nå. Du venstreklikker da på programsymbolet på oppgavelinjen.

 • navigerer i Windows Utforsker og skal velge (merke/markere) en mappe eller en fil.

Dobbeltklikk

Dobbeltklikk brukes bl. annet til å fortelle datamaskinen at du vil sette i gang en eller annen prosess.

Du dobbeltklikker hvis du

 • skal starte et program eller åpne en fil/mappe i Windows utforsker.
 • skal starte et program fra snarveiene på skrivebordet.
 • skal hente opp hovedvinduet til programmene som kjører i bakgrunnen (nede ved klokken i høyrehjørnet).
 • skal markere ett enkelt ord i dokumentet du arbeider i, eposten du leser eller nettsiden du ser på.

Langsomt Dobbeltklikk

Langsomt dobbeltklikk brukes hvis du er i Windows utforsker eller tilsvarende og vil gi en fil nytt navn.


Høyreklikk

Høyreklikk brukes til å hente opp såkalte kontekstmenyer. Disse menyene endrer seg i forhold til hva du driver med på datamaskinen, og fungerer som snarveier til de arbeidsoppgavene som er tilgjengelige der og da. Etter at en kontekstmeny er hentet opp må du venstreklikke for å gjøre et valg i menyen!

Det finnes utallige kontekstmenyer, men her er noen eksempler på når det er lurt å høyreklikke.

Du høyreklikker hvis du

 • skal utføre en eller annen handling i forhold til et ord du har markert, eller en celle i et regneark. (F. eks kopiere eller klippe ut)
 • skal se forslagene stavekontrollen har til et ord som er feilstavet. (Høyreklikk mens du holder markøren over ordet med rød krøllstrek under.
 • skal endre utseendet på skrivebordet. (Høyreklikk når du er på skrivebordet og velg Tilpass.)

Rulling

Ser du på noe på skjermen som er høyere enn skjermhøyden må du på et eller annet vis få beveget deg oppover og nedover.

Man kan bruke piltastene eller Page Up/Page Down på tastaturet for å gjøre dette, eller man kan også venstreklikke på rullefeltet helt til høyre og holde museknappen inne for å flytte seg opp eller ned.

Det enkleste er kanskje uansett å bare rulle på hjulet midt på musen...

I mange programmer (Som i nettlesere og Word/Writer) kan du trykke ned rullehjulet en gang for å aktivere en funksjon som gjør at du bare trenger å flytte musen opp eller ned for å rulle. (Du trenger med andre ord ikke holde inne noen knapper.) For å komme ut av denne tilstanden igjen er det bare å klikke på rullehjulet en gang til.


Trippelklikk (og kvadruppelklikk (4 klikk))

I noen situasjoner kan man også klikke flere ganger enn to for å oppnå en effekt. Her følger noen eksempler:

 • I noen programmer vil et trippelklikk markere hele linjen.
 • I noen programmer vil et trippelklikk markere hele setningen.
 • I noen programmer vil et kvadruppelklikk markere hele avsnittet.
 • I Firefox må du, hvis markøren allerede blinker et sted i adresselinjen, trippelklikke for å få markert alt på linjen.

Et praktisk eksempel på museknappenes funksjoner

I eksemplet jeg bruker her har jeg startet Windows Utforsker (Klikk på Start->Datamaskin)og gjort det slik at jeg ser mappestrukturen på venstresiden.

Hvis du forsøker å gjøre det samme, men bare ser snarveier til de såkalte favorittkoblingene må du faktisk bruke musen på en måte som ikke var tenkt nevnt i denne artikkelen:

Venstreklikk først på den lille sersjantpilen nede (se 1. bilde under). Mappestrukturen vil da vise seg.

Hvis den ikke fyller hele den venstre delen av vinduet kan du dra den opp til toppen selv. Hold musen over streken rett over der det står Mapper. Når du ser den endrer seg til en dobbeltpil holder holder du venstre museknapp inne og fører musen oppover (på skjermen). Når den har nådd toppen slipper du museknappen igjen. (Se 2. bilde under)


Skal du navigere rundt i mappene på datamaskinen gjør du det med et venstreklikk. Det skal vi titte litt nærmere på nå.

Vi starter med et venstreklikk. Dette venstreklikket gjør jeg i venstre del av vinduet, direkte oppå mappenavnet Demonstrasjon. Dette gjorde at mappenavnet ble merket i den venstre delen av vinduet, mens vi fikk se innholdet i mappen i den høyre delen av vinduet.


Hvis du ser til venstre for der det står Demonstrasjon i venstredelen av vinduet ser du en liten hvit trekant (eller pil, som det trolig egentlig er).

Denne pilen betyr at mappen inneholder undermapper. Et venstreklikk på pilen vil vise undermappene i den venstre delen av vinduet, mens høyre del av vinduet forblir uforandret.


La oss venstreklikke en gang i den høyre delen av vinduet, der det står En mappe med innhold. Mappen er da markert.

(I de to bildene under ser du hvordan det ser ut før og etter at vi har markert mappen. Du legger kanskje merke til at både menyen over mappen og informasjonen nederst i vinduet endrer seg etter markeringen?)

I og med at vi har markert mappen har vi sendt et signal til datamaskinen om at vi har lyst til å gjøre noe med mappen. (Det kan være forskjellige ting, som f.eks å åpne den til eller bare se når den ble opprettet.)


Hvis vi nå høyreklikkerEn mappe med innhold vil vi få opp en kontekstmeny som gir oss forskjellige valg.

Ønsker man å utføre et av valgene må man venstreklikke på dette i menyen.

I bildet under ser du også at det er en sort trekant til høyre for noen av valgene. Et venstreklikk på f.eks 7-Zip vil åpne en undermeny hvor du får enda flere valg.

Vær forresten klar over at vi i virkeligheten ikke ville venstreklikket før høyreklikket. Et høyreklikk her ville både markert og åpnet kontekstmenyen!


Hvis vi i stedet for å høyreklikke i situasjonen over velger å dobbeltklikke vil vi åpne mappen og gå et skritt dypere i mappehierarkiet. Vi er da inne i mappen En mappe med innhold.


Et enkelt venstreklikk på filen nb_NO.zip i høyre del av vinduet markerer den, hvorpå datamaskinen vår gir oss litt informasjon om hva det er vi ser på.


Venstreklikker du en gang tilnb_NO.zip vil du utføre det jeg kaller en Langsom dobbeltklikking. (Dette går bare i Vista. Har du XP er du nødt til å klikke to ganger i tillegg til venstreklikket i forrige avsnitt.)

Nå kan du, hvis du vil, endre navnet på filen og trykke Enter når du er ferdig. Ønsker du ikke å bytte navn er det bare å trykke [Esc] oppe i venstre hjørne på tastaturet ditt.


I eksemplet her forholder vi oss til en såkalt zippet fil. Dette er en fil som inneholder flere (eller bare en) komprimerte filer.

Så lenge en fil er komprimert kan den ikke brukes til noe og må derfor pakkes ut først. Dette gjøres ved å kjøre zip-filen. Normalt kjører man en fil ved å dobbeltklikke på den. I Vista derimot er det som skjer ved dobbeltklikking på zip-filer at du får se hvilke filer som ligger komprimert inne i zip-filen.

På bildet under ser vi at det er tre filer i nb_NO.zip. Dette ser vi fordi jeg dobbeltklikket på zip-filen. Du ser også at vi i menyen på toppen har fått et nytt valg, nemlig å pakke ut filene.


Hvis vi i stedet for å dobbeltklikke på nb_NO.zip velger å høyreklikke får vi opp kontekstmenyen som vi gjorde tidligere. Men, i og med at vi nå høyreklikket på en zip-fil og ikke en mappe vil menyen være litt annerledes.

I mitt eksempel har jeg nå faktisk to forskjellige valg når det gjelder å pakke ut filen, nemlig den vi så i sted; Windows' innebygde utpakkingsprogram, og 7-Zip, som jeg har installert selv. Et venstreklikk på et av disse valgene vil da pakke ut nb_NO.zip.


Mange klikk og hvis'er her, men jeg håper du allikevel ble litt klokere når deg gjelder hvilke muligheter man har med musen.

Legg igjen en kommentar