MAPI, Windows 10, erstatte Outlook (Note to Self)

Du tror du har gjort alt rett, du har satt f.eks eM Client som standard e-postklient, og alt fungerer tilsynelatende helt supert. Inntil du forsøker å sende e-post fra fra andre programmer.

Da dukker det brått opp en feilmelding om at standard e-postprogram ikke er installert. En løsning jeg fant på forumet til eM Client har hjulpet meg mange ganger.

Man må redigere ett eller to steder i registeret:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Clients\Mail
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Clients\Mail

På begge steder skal man sette standardverdi til gjeldene standard e-postprogram. (F.eks eM Client)

Åpne registerediteringen som administrator dersom du ikke får lagret endringene.

IKKE GJØR DETTE DERSOM DU IKKE VET HVA DU DRIVER MED! DU KAN GJØRE HELE PC’EN TIL EN MURSTEIN!

Legg igjen en kommentar