Send popup-meldinger til brukere av andre maskiner via SSH

OBS! Informasjonen her kan være utdatert!

Denne artikkelen er mange år gammel, og mye kan ha endret seg siden den ble skrevet. Vær kritisk, og sjekk også andre kilder.

Har du behov for å kommunisere beskjeder til andre brukere av Linux kan du gjøre dette ved å sende meldingen via SSH, slik at den popper opp som et varslingsvindu på mottagerens maskin. Prosessen er som følger:

  • Logg deg inn via SSH på mottagerens maskin (Ergo forutsetter dette at du har SSH-tilgang til maskinen du skal logge deg på.)
  • Eksporter displayet
  • Bruk send-notify til å formidle beskjeden

Kommandoer:
ssh kjentbruker@mottagersmaskin
export DISPLAY=:0.0
notify-send "Oversktift" "Dette er en testmelding"


(Som du ser har jeg innimellom litt problemer med bokstaven r...)

🙂

Legg igjen en kommentar