Har du behov for å kommunisere beskjeder til andre brukere av Linux kan du gjøre dette ved å sende meldingen via SSH, slik at den popper opp som et varslingsvindu på mottagerens maskin. Prosessen er som følger:

  • Logg deg inn via SSH på mottagerens maskin (Ergo forutsetter dette at du har SSH-tilgang til maskinen du skal logge deg på.)
  • Eksporter displayet
  • Bruk send-notify til å formidle beskjeden
Kommandoer:
ssh kjentbruker@mottagersmaskin
export DISPLAY=:0.0
notify-send "Oversktift" "Dette er en testmelding"
(Som du ser har jeg innimellom litt problemer med bokstaven r…)

🙂

Legg igjen en kommentar