Ubuntu-Linux-kommandoer jeg ofte bruker (Note to self)

OBS! Informasjonen her kan være utdatert!

Denne artikkelen er mange år gammel, og mye kan ha endret seg siden den ble skrevet. Vær kritisk, og sjekk også andre kilder.

Innhold

  Å jobbe i Terminal, eller via SSH hvis man fjernstyrer maskiner, er som regel langt mer effektivt enn å jobbe med mus og vanlig grafisk grensesnitt. Utfordringen er å huske kommandoene. Her er min huskeliste, med eksempler.

  Før jeg presenterer listen vil jeg bare nevne litt om teksten man ser først på hver linje i skallet (terminalen). Dette:

  bruker@maskin:~$

  betyr følgende:

  • bruker -Den brukeren i Linux som utfører kommandoene man skriver inn
  • @maskin: -Maskinen kommandoene man skriver inn gjelder for.
  • ~$ -Tilde indikerer at du er i hjemmemappen din. Det kunne i stedet stått /home/bruker/. $-tegnet indikerer at det er herfra man skriver inn kommandoene. (Iallefall er det slik jeg tolker det...)

  Jeg må også nevne at det kreves at man trykker Enter for å få utført kommandoene man har skrevet inn...

  Brukere og skallbrukere

  Endre skallbruker(s rettigheter)

  su og sudo

  Mange kommandoer krever at man er rotbruker. I Ubuntu håndteres det slik:

  eier@maskin:~$ sudo enellerannenkommando
  [sudo] password for eier:

  Kommandoen sudo gjør at du midlertidig gir din egen bruker opphøyde rettigheter, hvilket igjen gir deg mulighet til å administrere systemfiler og lignende.

  Ønsker man å ha rottilgang gjennom hele sesjonen (så lenge terminalvinduet er åpent), skriver du inn følgende kommando:

  eier@maskin:~$ sudo su
  [sudo] password for eier:
  root@maskin:/home/eier#

  Man kan også bytte til andre brukere, ved å benytte følgende kommando:

  eier@maskin:~$ sudo su
  [sudo] password for eier:
  root@maskin:/home/eier# su annenbruker

  For å bytte tilbake til forrige bruker skriver man exit:

  root@maskin:~$ exit
  eier@maskin:~$

  Brukeradministrasjon

  useradd

  Legge til en bruker, tildele hjemmemappe og spesifisere skallet:

  sudo useradd brukernavn -m -G brukergruppe -s /bin/bash

  passwd

  Sette eller endre passord til bruker:

  sudo passwd username

  adduser

  Legge en person til i en gruppe:

  sudo adduser brukernavn felles

  Legge til en bruker i Samba:

  sudo smbpasswd -a brukernavn

  Tips

  Se brukere på maskinen:

  cat /etc/passwd

  Gruppeadministrasjon

  addgroup

  Opprette en gruppe:

  sudo addgroup gruppenavn

  Tips

  Se grupper på maskinen:

  cat /etc/group

  Filbehandling og navigasjon

  Navigering

  cd

  Gå til en bestemt mappe:

  cd /home/brukernavn/musikk

  Gå en mappe opp i hierarkiet:

  cd ../

  Gå to mapper opp i hierarkiet:

  cd ../../

  osv...

  Gå til hjemmemappen:

  cd

  pwd

  Se hvilken mappe du befinner deg i:

  pwd

  Se innhold i mapper

  ls

  List opp innhold i mappen du er i:

  ls

  List opp innhold i en gitt mappe:

  ls /home/brukernavn/Musikk

  List opp innhold i en gitt mappe, og vis også skjulte filer (som starter med .):

  ls -a /home/brukernavn/Musikk

  Tips

  Hvis listen over filer og mapper går over flere sider kan du bla med Page-Up og Page-Down!

  Lage en ny fil

  touch

  Opprette en ny fil uten innhold:

  touch /home/brukernavn/nyfil.txt

  Tips

  Du kan også bruke vi, hvor du blir tatt direkte til redigering av den nye filen!

  vi /home/brukernavn/nyfil.txt

  Slette filer og mapper

  rm

  Slette en fil:

  rm /home/brukernavn/nyfil.txt

  Slette en mappe med underliggende mapper og filer:

  rm -r /home/brukernavn/mappeMedInnholdSomSkalSlettes

  rmdir

  Slette en tom mappe:

  rmdir /home/brukernavn/tomMappe

  Flytte filer og mapper (eller gi nytt navn)

  mv

  flytte en fil:

  mv /home/brukernavn/gammeltSted/fil.txt /home/brukernavn/nyttSted/fil.txt

  Dette flytter filen fil.txt fra mappen gammeltSted til mappen nyttSted. Merk: Kommandoen over er på én linje!

  flytte en fil og gi den ett nytt navn samtidig:

  mv /home/brukernavn/gammeltSted/fil.txt /home/brukernavn/nyttSted/filNyttNavn.txt

  Dette flytter filen fil.txt fra mappen gammeltSted til mappen nyttSted, samtidig som den døper den om til FilNyttNavn.txt. Merk: Kommandoen over er på én linje!

  Gi filen et nytt navn:

  mv fil.txt filNyttNavn.txt

  flytte en mappe:

  mv /home/brukernavn/Golf /home/brukernavn/nyttSted/Golf

  Dette flytter mappen Golf fra /home/brukernavn/ til /home/brukernavn/nyttSted/. Hvis det allerede finnes en mappe med navn Golf under /home/brukernavn/nyttSted/, vil mappen som flyttes bli plassert under denne igjen og få nytt navn: /home/brukernavn/nyttSted/Golf/Golf1

  Kopiere filer og mapper

  cp

  kopiere en fil:

  cp /home/brukernavn/mappe1/fil.txt /home/brukernavn/mappe2/fil.txt

  kopiere en mappe:

  cp -r /home/brukernavn/mappeA /home/brukernavn/nyttSted/mappeA

  Hvis det allerede finnes en mappe med navn mappe1 under /home/brukernavn/nyttSted/, vil mappen som flyttes bli plassert under denne igjen og få nytt navn: /home/brukernavn/nyttSted/mappeA/mappeA1

  rsync

  kopiere en mappe ved hjelp av rsync:

  rsync -ah -r --progress "/home/brukernavn/Mappe A" "/home/brukernavn/nyttSted/mappe A"

  Fordelen med denne metoden er ikke minst at du ser hva som kopieres!

  Opprette en mappe

  mkdir

  opprette en mappe:

  mkdir /home/brukernavn/mappe1

  Dette oppretter mappen mappe1.

  Eierskap til filer og mapper

  chmod

  Brukes for å endre rettigheter til filer og mapper

  sudo chmod 777 /home/bruker/fil.txt

  Dette er tilsynelatende veldig komplisert, men tallverdien regnes ut på følgende måte:

  • r = readable = 4
  • w = writable = 2
  • x = executable = 1

  Kombinasjonen av overnevnte blir enten 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7.

  Hver av disse kodene tildeles så de tre rollene User, Group og World (forkortet U, G og W i tabellen under).

  Dermed kan man produsere kommandoer etter følgende mønster:

  Tillatelser Kommandoer
  U G W
  rwx rwx rwx chmod 777 filnavn
  rwx rwx r-x chmod 775 filnavn
  rwx r-x r-x chmod 755 filnavn
  rw- rw- r-- chmod 664 filnavn
  rw- r-- r-- chmod 644 filnavn

  Denne tabellen har jeg lånt herfra.(draac.com)

  chown

  Endre eierskap til fil:

  sudo chown steinar /home/bruker/delt/filnavn.txt

  Endre både eier og gruppe på alle filer og undermapper i en mappe:

  sudo chown -R steinar:superbrukere /Users/Delt/

  chgrp

  Endre gruppetilhørighet til fil:

  sudo chgrp felles /home/bruker/delt/filnavn.txt
  sudo chgrp felles -R /home/bruker/delt/

  Nettverk

  Fjerninnlogging (SSH)

  ssh

  logge seg inn på en annen maskin:

  eier@maskin:~$ ssh administrator@192.168.1.50
  administrator@192.168.1.50's password:
  administrator@annenmaskin:~$

  Brukernavn og passord er brukernavnet og passordet på den eksterne maskinen

  logge seg inn på en annen maskin når den ikke kjører ssh på standard port 22:

  ssh -p 2222 brukernavn@192.168.1.50

  Avslutte ssh-tilkoblingen:

  exit

  Overføring av filer (SCP)

  scp

  Flytte filen fil.txt fra lokal maskin til ekstern maskin:

  eier@maskin:~$ scp fil.txt administrator@192.168.1.50:/home/administrator/filmappe/
  administrator@192.168.1.50's password:

  Merk: Kommandoen over er på én linje!

  Flytte mappen mappeX fra lokal maskin til ekstern maskin:

  eier@maskin:~$ scp -r /home/brukernavn/mappeX administrator@192.168.1.50:/home/administrator/filmappe/
  administrator@192.168.1.50's password:

  Merk: Kommandoen over er på én linje!

  Flytte mappen mappeX fra lokal maskin til ekstern maskin når ekstern maskin kjører på en annen port enn 22:

  eier@maskin:~$ scp -P 2222 -r /home/brukernavn/mappeX administrator@192.168.1.50:/home/administrator/filmappe/
  administrator@192.168.1.50's password:

  Merk: Kommandoen over er på én linje!

  Flytte mappen mappeX fra ekstern maskin til lokal maskin når ekstern maskin kjører på en annen port enn 22:

  eier@maskin:~$ scp -P 2222 -r administrator@192.168.1.50:/home/administrator/mappeX /home/brukernavn/
  administrator@192.168.1.50's password:

  Merk: Kommandoen over er på én linje!

  Brannmur

  ufw

  Dette har jeg i sin helhet lånt herfra (Ubuntu Documentation). Alt er også mer detaljert forklart der.

  Standard-regler

  Standard er å nekte alt:

  sudo ufw default deny

  Standard er å tillate alt:

  sudo ufw default allow

  Aktivere og deaktivere brannmuren

  Aktivere:

  sudo ufw enable

  Deaktivere:

  sudo ufw disable

  Tillate

  Slippe igjennom innkommende tcp- og udp-pakker på port 53:

  sudo ufw allow 53

  Slippe igjennom innkommende tcp-pakker på port 53:

  sudo ufw allow 53/tcp

  Slippe igjennom innkommende udp-pakker på port 53:

  sudo ufw allow 53/udp

  Slippe igjennom fra en bestemt ip-adresse:

  sudo ufw allow from 207.46.232.182

  Slippe igjennom fra et subnet:

  sudo ufw allow from 192.168.1.0/24

  Slippe igjennom en bestemt port fra en bestemt ip-adresse:

  sudo ufw allow from 192.168.0.4 to any port 22

  Sperre

  Sperre for innkommende tcp- og udp-pakker på port 53:

  sudo ufw deny 53

  Sperre for innkommende tcp-pakker på port 53:

  sudo ufw deny 53/tcp

  Sperre for innkommende udp-pakker på port 53:

  sudo ufw deny 53/udp

  Slette regel

  Slette regelen deny 80/tcp:

  sudo ufw delete deny 80/tcp

  Tillate/sperre for tjenester

  Se en oversikt over tjenester:

  less /etc/services

  Tillate en tjeneste (f.eks ssh):

  sudo ufw allow ssh

  Sperre for en tjeneste (f.eks ssh):

  sudo ufw deny ssh

  Se status på ufw

  sudo ufw status

  Logging

  Aktivere logging:

  sudo ufw logging on

  Deaktivere logging:

  sudo ufw logging off

  Avanserte regler

  Å blokkere ip-adresser er ikke nødvendigvis enkelt, hvis du allerede har et sett med regler. Dette fori reglene i IPTABLES matches fortløpende. Et eksempel:

  Du startet med default deny, og la deretter inn port 80 for en offentlig server:

  sudo ufw allow 80

  Men oppdager så at de hacker deg fra 111.222.3.44, og legger derfor til:

  sudo ufw deny 111.222.3.44

  Hvilket ikke vil ha noen effekt, ettersom du allerede har tillatt tilgang med den første regelen.

  Det du må gjøre i dette tilfellet er å redigere /etc/ufw/before.rules og legge til seksjonen "Block IP" etter "Drop INVALID packets:

  -A ufw-before-input -s 111.222.3.44 -j DROP #Assuming no logging is desired of course)
  # drop INVALID packets
  # uncomment to log INVALID packets
  #-A ufw-before-input -m conntrack --ctstate INVALID -j LOG --log-prefix "[UFW B$
  -A ufw-before-input -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP
  
  # Block IP
  # This is effective:
  -A ufw-before-input -s 111.222.3.44 -j DROP

  Et avansert eksempel:

  Scenario:Du vil blokkere tilgang til port 22 fra 192.168.0.1 og 192.168.0.7, men tillate alle andre på 192.168.0.x tilgang til port 22:

  sudo ufw deny from 192.168.0.1 to any port 22
  sudo ufw deny from 192.168.0.7 to any port 22
  sudo ufw allow from 192.168.0.0/24 to any port 22

  Det som er viktig å forstå her er at så snart en regel matcher, så vil ikke de senere regler bli evaluert. Ergo må du alltid plassere de mest spesifikke reglene først, og deretter de mer generiske. Når regler endres over tid kan det fort tenkes at du må slette noen av de eldre reglene, slik at de fortsetter å være i riktig rekkefølge!

  Hvis dette er status nå:

  sudo ufw status
  Firewall loaded
  
  To             Action From
  --             ------ ----
  22:tcp           DENY  192.168.0.1
  22:udp           DENY  192.168.0.1
  22:tcp           DENY  192.168.0.7
  22:udp           DENY  192.168.0.7
  22:tcp           ALLOW  192.168.0.0/24
  22:udp           ALLOW  192.168.0.0/24

  Og du må gjøre en endring: Du vil blokkere tilgang til port 22 fra 192.168.0.3 i tillegg til 192.168.0.1 og 192.168.0.7:

  sudo ufw status
  Firewall loaded
  
  To             Action From
  --             ------ ----
  22:tcp           DENY  192.168.0.1
  22:udp           DENY  192.168.0.1
  22:tcp           DENY  192.168.0.7
  22:udp           DENY  192.168.0.7
  
  sudo ufw deny 192.168.0.3 to any port 22
  sudo ufw allow 192.168.0.0/24 to any port 22
  sudo ufw status
  
  Firewall loaded
  
  To             Action From
  --             ------ ----
  22:tcp           DENY  192.168.0.1
  22:udp           DENY  192.168.0.1
  22:tcp           DENY  192.168.0.7
  22:udp           DENY  192.168.0.7
  22:tcp           DENY  192.168.0.3
  22:udp           DENY  192.168.0.3
  22:tcp           ALLOW  192.168.0.0/24
  22:udp           ALLOW  192.168.0.0/24

  Hvis du bare hadde lagt til den nye deny-regelen ville tillat-regelen vært over. Tillat-regelen ville blitt effektuert, og den nye deny-regelen ville blitt ignorert.

  Annet

  ifconfig

  Se status på nettverkstilkoblingen din

  ifconfig

  netstat

  Se alle porter maskinen lytter på:

  netstat -l

  Se rutingtabellen:

  netstat -nr

  nmap

  Se maskiner i lokalnettverket:

  nmap -sP 192.168.1.0/24

  Se åpne porter på egen maskin:

  nmap 127.0.0.1

  Se åpne porter på annen maskin:

  nmap host.target.com

  dig

  Den eminente kilden til dette er thegeekstuff.com. Der ser du også flere måter å bruke dig på.

  Se alle DNS-oppføringer for et domene:

  dig vg.no ANY +noall +answer

  Se ip-adressen til et domene:

  dig vg.no +short

  Reverse look-up (Se hvilket domene som er på en gitt ip-adresse):

  dig -x 195.188.55.16 +short

  System

  Tjenester

  Restart/Stop/Start

  Restarte en tjeneste (foretrukket metode):

  sudo service networking restart

  Restarte en tjeneste (alternativ metode):

  sudo /etc/init.d/networking restart

  Starte en tjeneste (foretrukket metode):

  sudo service networking start

  Starte en tjeneste (alternativ metode):

  sudo /etc/init.d/networking start

  Stoppe en tjeneste (foretrukket metode):

  sudo service networking stop

  Stoppe en tjeneste (alternativ metode):

  sudo /etc/init.d/networking stop

  Installasjon og avinstallasjon

  apt

  Oppdatere pakkelistene:

  sudo apt update

  Installere oppdateringer:

  sudo apt upgrade

  Installere oppdateringer med endring av avhengigheter til nye versjoner av pakker:

  sudo apt dist-upgrade

  Installere et nytt program:

  sudo apt install nmap

  Avinstallere et program:

  sudo apt remove nmap

  Avinstallere et program og slette konfigurasjonsfiler:

  sudo apt --purge remove nmap

  Avinstallere pakker det ikke lenger er avhengighet til på systemet:

  sudo apt autoremove

  Tømme cache i /var/cache/apt/archives:

  sudo apt clean

  Annet

  reboot

  Restarte maskinen:

  sudo reboot

  shutwown

  Skru av maskinen:

  sudo shutdown -h now

  top

  Se en oversikt over kjørende prosesser, sortert etter cpu-forbruk:

  top

  Fileditering

  Vi

  Åpne en fil

  Åpne filen du skal editere (Bruk sudo på systemfiler.):

  sudo vi /etc/network/interfaces

  Editere en fil du har åpnet

  Bytte fra visningsmodus til editeringsmodus:

  a (eller i)

  Lagre en editert fil

  Lagre (og lukke) filen etter at du har editert den:

  [esc] :wq [Enter]

  Lukke en uendret fil

  [esc] :q [Enter]

  Lukke uten å lagre filen

  Lukke en fil du har gjort endringer i, uten å lagre endringene:

  [esc] :q! [Enter]

  Diverse

  cat

  Brukes bl. annet til å se innhold i tekstfiler:

  cat /home/brukernavn/tekstfil.txt

  Kjøre et gui-program som rot

  I Gnome bruker du gksudo (eller gksu), alternativt bruker du sudo:

  gksudo nautilus
  sudo pcmanfm

  symlink (snarvei)

  Oppretter snarveien viktig.txt på skrivebordet. Snarveien peker til /home/brukernavn/dokumenter/viktig.txt:

  ln -s /home/brukernavn/dokumenter/viktig.txt /home/brukernavn/Skrivebord/viktig.txt

  Oppretter snarveien Bilder på skrivebordet. Snarveien peker til /home/brukernavn/Bilder:

  ln -s /home/brukernavn/Bilder /home/brukernavn/Skrivebord/Bilder

  tar (pakke ut)

  Tilsvarer zip. Attributtene er som følger:

  • -x Pakker ut en tarball (en zippet fil/mappe)
  • -v Vis fremdriften av utpakkingen i terminalvinduet
  • -f Spesifiser filnavnet på tarballen
  • -j Dekomprimerer og pakker ut en tarball laget med bzip2 (tar.bz2)
  • -z Dekomprimerer og pakker ut en tarball laget med gzip (tar.gz)

  Med andre ord blir syntaksen for å pakke ut som følger:

  tar -xvf arkiv.tar
  tar -xzvf arkiv.tar.gz
  tar -xjvf arkiv.tar.bz2

  tar (pakke inn)

  Tilsvarer zip. Attributtene er som følger:

  • -c Oppretter en tarball
  • -v Vis fremdriften av opprettingen i terminalvinduet
  • -f Spesifiser filnavnet på tarballen
  • -z Komprimerer og pakker en tarball laget med gzip (tar.gz)

  Med andre ord blir syntaksen for å lage en tarball som følger:

  tar -czvf arkiv.tar.gz /home/brukernavn/MappeSomSkalZippes

  zip

  Pakke ut en zip-fil til en valgt mappe:

  unzip arkiv.zip -d /home/brukernavn/valgtmappe

  pdftk

  Splitte mangesidig pdf. Lage ny pdf av sidene 1, 2, 4 og 5:

  pdftk gammel.pdf cat 1 2 4 5 output ny.pdf

  Splitte mangesidig pdf. Bruke serier av sider:

  pdftk gammel.pdf cat 1-2 4-5 output ny.pdf

  Splitte mangesidig pdf. Lage ny pdf av hver enkeltside i den originale pdf'en:

  pdftk gammel.pdf burst

  De nye pdf'ene blir hetende pg_0001.pdf, pg_0002.pdf osv.

  Slå sammen flere pdf'er til én:

  pdftk pg_0001.pdf pg_0002.pdf pg_0004.pdf pg_0005.pdf output ny.pdf

  (Kilde til pdf-kommandoer)

  Let's Encrypt

  Fornye sertifikatet (gjøres som root):

  ufw disable
  certbot renew --dry-run --agree-tos
  certbot renew
  ufw enable
  reboot now

  Legg igjen en kommentar