Zimbra, Funambol, OpenVPN og Samba på Ubuntu 8.04 Server

OBS! Informasjonen her kan være utdatert!

Denne artikkelen er mange år gammel, og mye kan ha endret seg siden den ble skrevet. Vær kritisk, og sjekk også andre kilder.

Denne veiledningen beskriver en løsning som tilbyr følgende:

 • E-post-server (med spamfilter og antivirus) som støtter både IMAP og POP
 • Gruppevare (delte kalendre, kontakter og epostmapper)
 • Webgrensesnitt til e-post/gruppevaren
 • Filserver med fellesområder og private områder
 • Fjerntilgang til filserver via vpn
 • Synkronisering mellom gruppevareserver, Outlook, Thunderbird, Evolution og mobil

Programvaren som brukes er Ubuntu 8.04 Server, Zimbra, Samba, OpenVPN og Funambol

 • Vær klar over at jeg ikke er spesielt god med Linux, men desto bedre til å google og å bruke forum på nett.
 • Vær også klar over at det sikkert finnes bedre måter å løse det på enn hva jeg har valgt.
 • Vær også klar over at det er flere valg her som helt sikkert kan løses bedre sikkerhetsmessig.

Jeg garanterer ikke at dette virker hos deg, og jeg tar intet ansvar for eventuelle problemer som måtte oppstå som en konsekvens av at du fulgte denne veiledningen.

Alt som skrives i denne veiledningen er allerede skrevet og publisert på Internett av andre, men som regel i en annen språkdrakt enn norsk. Det jeg derfor gjør er å trekke ut essensen av de sidene jeg har forholdt meg til, oversette det til norsk, og deretter sørge for en tydelig lenke til den originale nettsiden.

Et lite OBS før man starter synkronisering: Før du tar i bruk Funambol første gang, sørg for at den respektive bruker har all informasjon samlet på ett, og kun ett sted. (F.eks Outlook, eller telefonen eller Zimbra.) Hvis ikke er du nesten garantert å få dobbelt og trippelt opp med både kontakter og kalenderoppføringer, og det på alle enhetene. (Dette gjelder selvfølgelig ikke epost, som brukerne leser via IMAP. Epost er med andre ord ikke en del av synkroniseringen.)

Scenario:

 • 60 brukere som trenger epost med kalender og kontakter, i tillegg til tilgang til en felles filserver.
 • Mange av disse brukerne oppholder seg andre steder enn på lokalnettet. Flere av disse bruker Ice, nettlinjer som ikke alltid er like raske.
 • Brukerne er fordelt på tre forskjellige selskaper, men deler servere allikevel. Det står allerede en webserver på huset, som huser nettsidene til alle tre selskapene. (I dmz, men på port 80, hvilket betyr at webgrensesnittet til Zimbra må aksesseres på en annen port enn 80.)
 • Hovedkontorene våre, hvor installasjonen gjøres, har én, offentlig statisk ip-adresse.
 • De fleste bruker Outlook, noen få bruker Thunderbird med Lightning, noen leser eposten sin kun på nett.
 • Så godt som alle bruker Windows (XP/Vista/W7 beta), mens et par stykker tester ut Linux for moro (Ubuntu).
 • Alle har (naturligvis) mobil (Nokia, HTC, Sony-Ericsson), og disse ønskes også synkronisert med gruppevareserveren.
 • Jeg har to maskiner (to serverbokser jeg har kalt henholdsvis mail og synk) jeg kan installere ting på.
 • På grunn av en gammel arv er det arbeidsgrupper og ikke domener som brukes i lokalnettverket. (Dette er definitivt ikke å anbefale!)

I denne veiledningen bruker jeg følgende oppsett:

(Hvis du velger å følge denne veiledningen anbefaler jeg deg at du på forhånd lager deg en tilsvarende liste som den under med dine egne parametre.)

 • Offentlig statisk ip-adresse: 195.196.195.196
 • Lokalnettverk: 192.168.100.1-192.168.100.255 (Legg merke til ip-rangen. Jeg bruker 192.168.100 for å unngå å komme i konflikt med de lokale nettverkene der brukerne mine som kobler seg på via OpenVPN sitter.)
 • Lokal Gateway: 192.168.100.1
 • Offentlig DNS 1 (Fra vår ISP): 195.196.0.100
 • Offentlig DNS 2 (Fra vår ISP): 195.196.0 200
 • Ipadresse til boksen som Zimbra er installert på: 192.168.100.10
 • Ipadresse til boksen som Funambol, Samba og OpenVPN er installert på: 192.168.100.20
 • Selskapene dette er satt opp for: Test AS, Eksempel AS og Ekstra AS
 • Domenenavnene, som alle peker til 195.196.195.196: test.no, eksempel.no og ekstra.no (alle både med og uten www)
 • Zimbra settes opp på port 443 (https), mens Funambol settes opp med port 8080
 • Arbeidsgruppenavn (For alle selskapene): test
 • Boksen med Zimbra har fått vertsnavnet mail.
 • Boksen med Funambol, Samba og OpenVPN har fått vertsnavnet synk.
 • Vær klar over at Zimbra så godt som ikke lar seg installere på Ubuntu 8.10. (9.04 vet jeg ikke, men finner det tvilsomt.). De som lager installasjonspakkene til Zimbra støtter kun Ubuntu-utgivelsene med langtidssupport.
 • Det er jeg som tildeler både brukernavn og passord til alle brukerne.

Boksen med vertsnavnet mail (Zimbra):

Her er sidene jeg har hentet informasjon/programvare fra når det gjelder installasjon av Zimbra på Ubuntu:
Wiki på Zimbras egne sider om å installere Zimbra på Ubuntu 8.04
Howtoforge.com om hvordan installere Ubuntu 8.04 Server
Last ned Ubuntu 8.04 Server her
Last ned Zimbra her

 1. Installere Ubuntu 8.04 LTS Server på boksen jeg gir vertsnavnet mail. (Det eneste jeg valgte fra Tasksel var DNS og SSH).
  Zimbra installeres på en LTS-versjon av Ubuntu, og siden 8.04 er den nyeste LTS-versjonen er det denne som må installeres.
 2. Installere Gnome.
  Dette punktet er kun for de av oss som ikke er dyktige nok til å klare oss uten et grafisk grensesnitt. Etter at serveren din er installert logger du deg inn og kjører følgende kode:

  sudo apt-get update
  sudo apt-get upgrade
  sudo apt-get install gnome-desktop

  Etter en restart starter boksen nå opp i Gnome!

 3. Statisk IP
  Vi må gi boksen en statisk ip-adresse i lokalnettverket. (192.168.100.10)
  Filen som skal editeres er /etc/network/interfaces

  sudo gedit /etc/network/interfaces
  

  Her skal det stå følgende (Forutsatt at du bruker samme nettverksoppsett som meg.):

  # This file describes the network interfaces available on your system
  # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

  # The loopback network interface
  auto lo
  iface lo inet loopback

  # The primary network interface
  # auto eth0
  iface eth0 inet static
  address 192.168.100.10
  netmask 255.255.255.0
  network 192.168.100.0
  broadcast 192.168.100.255
  gateway 192.168.100.1

  Legg spesielt merke til at det står iface eth0 inet static. Restart deretter nettverket ditt:

  sudo /etc/init.d/networking restart
  
 4. DNS
  Konfigurere Bind, /etc/hosts og /etc/resolv.conf slik at domenene test.no, eksempel.no og ekstra.no peker lokalt på mail-boksen. (Sitter du i nettleseren på mail-boksen og skriver www.test.no skal dns-serveren lete opp nettstedet lokalt i mail-boksen. Dette er en forutsetning for at Zimbra skal fungere.)
  Dette er den delen jeg brukte lengst tid på, men det jeg endte opp med var en konfigurasjonsfil i Bind for hvert domene, i tillegg til litt småtterier i noen andre filer. Da jeg var ferdig med dette så filene mine slik ut:

  • /etc/bind/named.conf.local

   sudo gedit /etc/bind/named.conf.local
   

   Her skal det stå følgende:

   //
   // Do any local configuration here
   //

   // Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
   // organization
   //include "/etc/bind/zones.rfc1918";
   zone "test.no" {
   type master;
   file "/etc/bind/db.test.no";
   };
   zone "eksempel.no" {
   type master;
   file "/etc/bind/db.eksempel.no";
   };
   zone "ekstra.no" {
   type master;
   file "/etc/bind/db.ekstra.no";
   };
  • /etc/bind/named.conf.options

   sudo gedit /etc/bind/named.conf.options
   

   Her skal det stå følgende:

   options {
   directory "/var/cache/bind";

   // If there is a firewall between you and nameservers you want
   // to talk to, you might need to uncomment the query-source
   // directive below. Previous versions of BIND always asked
   // questions using port 53, but BIND 8.1 and later use an unprivileged
   // port by default.

   query-source address * port 53;

   // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
   // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
   // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
   // the all-0's placeholder.

   forwarders {
   195.196.0.100;195.196.0.200;
   };

   auth-nxdomain no; # conform to RFC1035
   listen-on-v6 { any; };
   };
  • /etc/bind/db.test.no (Du må også lage tilsvarende filer for ekstra.no og eksempel.no)

   sudo gedit /etc/bind/db.test.no
   

   Her skal det stå følgende:

   ;
   ; BIND data file for test.no
   ;
   $TTL 604800
   @ IN SOA mail.test.no. admin.test.no. (
   2009032502 ; Serial
   604800 ; Refresh
   86400 ; Retry
   2419200 ; Expire
   604800 ) ; Negative Cache TTL
   ;
   @ IN NS mail
   IN MX 10 mail
   IN A 192.168.100.10
   mail IN A 192.168.100.10
  • /etc/hosts

   sudo gedit /etc/hosts
   

   Her skal det stå følgende:

   127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
   192.168.100.10 mail.test.no mail mail.eksempel.no mail.ekstra.no

   # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
   ::1 ip6-localhost ip6-loopback
   fe00::0 ip6-localnet
   ff00::0 ip6-mcastprefix
   ff02::1 ip6-allnodes
   ff02::2 ip6-allrouters
   ff02::3 ip6-allhosts
  • /etc/hostname

   sudo gedit /etc/hostname
   

   Her skal det stå følgende:

   mail
   
  • /etc/resolv.conf

   sudo gedit /etc/resolv.conf
   

   Her skal det stå følgende:

   nameserver 192.168.100.10

  Nå er det på tide å teste om oppsettet ditt fungerer. Restart boksen. Deretter, i Terminal, skriv

  nslookup test.no
  

  og se om den svarer din lokale ip-adresse. Kun hvis den gjør det kan du fortsette veiledningen!

 5. Laste ned siste versjon av Zimbra (Lagret nedlastingen i /tmp).
  Gå til /tmp-mappen

  cd /tmp
  

  Last ned siste versjon av Zimbra (Får du beskjed om at filen ikke finnes er det fordi Zimbra har laget en ny versjon. Sjekk eventuelt på zimbra.com hva den nye versjonen heter):

  sudo wget http://h.yimg.com/lo/downloads/5.0.14_GA/zcs-5.0.14_GA_2850.UBUNTU8.20090303190551.tgz
  

  (Alternativt kan du selvfølgelig laste ned filen på vanlig måte, ved å besøke Zimbra.com. Velg versjonen som er laget for Ubuntu 8.04 og lagre den i /tmp-mappen din.)

 6. Installere Zimbra, hvilket innebærer at noen ekstra linux-pakker sannsynligvis også må installeres.
  Først pakker vi ut filene:

  sudo tar -xzf zcs-5.0.14_GA_2850.UBUNTU8.20090303190551.tgz
  

  En ny mappe blir opprettet. Navigér til denne mappen, og sett igang installasjonen av Zimbra:

  cd /tmp/zcs
  sudo ./install.sh

  Dette kommer neppe til å virke på første forsøk, ettersom du sannsynligvis mangler noen linux-pakker. Feilmeldingen du får forteller deg hvilke pakker som mangler. (Listen din er sannsynligvis annerledes enn dette, men installér de pakkene du mangler):

  sudo apt-get install libpcre3 libgmp3c2 libstdc++5
  

  Nå installerer du Zimbra på nytt, og godtar alle standard-forslagene, med ett unntak: Når den ber om domenet ditt har den allerede et forslag oppe med fully-qualified domain name (mail.test.no), og sannsynligvis klager den på at den ikke finner en MX-record for denne adressen. Endre derfor dette til kun test.no (eller hva nå domenet ditt er).
  Resten av installasjonen skal gå smertefritt, bortsett fra kanskje på slutten, hvor den ber deg om "Address unconfigured items". Det den vil at du skal gjøre er å oppgi administratorpassordet, og for å komme dit du skal skrive det inn må du først trykke 3 og Enter, og deretter 4 og Enter. (Så vidt jeg husker, men les det som står på skjermen etter 3 og Enter, så skjønner du hvilket valg du skal ta.)
  Etter at installasjonen er fullført bør du (i stedet for å gjøre det jeg gjorde opprinnelig) fortelle Zimbra at webgrensesnittet skal aksesseres via https og ikke http:

  sudo su
  su - zimbra
  zmtlsctl https

  Nå bør Zimbra være installert. Ta en restart av boksen.

 7. Legge til brukere, innstillinger etc
  Nå som maskinen din har startet opp på nytt kan du logge deg inn på https://192.168.100.10:7071 for å legge til brukere og gjøre generelle konfigurasjoner i Zimbra.

Boksen med vertsnavnet synk (Samba, OpenVPN og Funambol):

Her er sidene jeg har hentet informasjon/programvare fra når det gjelder installasjon av Samba, OpenVPN og Funambol på Ubuntu:
Last ned Ubuntu 8.04 Server her
Howtoforge.com om hvordan installere Ubuntu 8.04 Server
Howtoforge.com om hvordan konfigurere Samba
Hvordan installere og konfigurere OpenVPN på Ubuntu 8.04
Last ned OpenVPN-klient for Windows, versjon 2.1 rc-15
Last ned Funambol Server
Funambol installasjons- og konfigurasjonsguide (pdf)
Last ned Funambol Zimbra-connector
Veiledning til hvordan man installerer Funambol Zimbra-connector
En norsk blogg med installasjonstips av Funambol

SAMBA (sammen med grunnkonfigurasjon av serveren)

 1. Installere Ubuntu 8.04 LTS Server på boksen jeg gir vertsnavnet synk. (Det eneste jeg valgte fra Tasksel var LAMP, SAMBA FILESERVER og SSH)
 2. Installere Gnome.
  Dette punktet er kun for de av oss som ikke er dyktige nok til å klare oss uten et grafisk grensesnitt. Etter at serveren din er installert logger du deg inn og kjører følgende kode:

  sudo apt-get update
  sudo apt-get upgrade
  sudo apt-get install gnome-desktop

  Etter en restart starter boksen nå opp i Gnome!

 3. Statisk IP
  Vi må gi boksen en statisk ip-adresse i lokalnettverket. (192.168.100.20)
  Filen som skal editeres er /etc/network/interfaces

  sudo gedit /etc/network/interfaces
  

  Her skal det stå følgende (Forutsatt at du bruker samme nettverksoppsett som meg.):

  # This file describes the network interfaces available on your system
  # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

  # The loopback network interface
  auto lo
  iface lo inet loopback

  # The primary network interface
  # auto eth0
  iface eth0 inet static
  address 192.168.100.20
  netmask 255.255.255.0
  network 192.168.100.0
  broadcast 192.168.100.255
  gateway 192.168.100.1

  Legg spesielt merke til at det står iface eth0 inet static. Restart deretter nettverket ditt:

  sudo /etc/init.d/networking restart
  
 4. Konfigurere Samba og registrere de samme brukerne i Linux og Samba på denne boksen som jeg har registrert i Zimbra.
  Dette er en møkkajobb, spesielt hvis du har mange brukere. For de som skal sette opp et ferskt nettverk anbefaler jeg å ta en titt på denne siden, som forklarer hvordan man bruker Zimbra-installasjonen som domene-kontroller sammen med Samba: Howtoforge.com om hvordan konfigurere Zimbra og Samba som domenekontroller
  De av dere som har det som meg, og som bare flikker på det eksisterende arbeidsgruppenettverket må først gjøre noen konfigurasjoner i Samba, før dere registrerer brukernavn og passord for hver bruker du har lagt til i Zimbra, og som du ønsker skal ha tilgang til filserver og eventuelt OpenVPN.
  La oss starte med å være sikre på at Samba er installert:

  sudo apt-get install libcupsys2 samba samba-common
  

  La oss deretter konfigurere /etc/samba/smb.conf:

  sudo gedit /etc/samba/smb.conf
  

  Konfigurér smb.conf slik at den globale seksjonen ser slik ut (Fjern # fra linjen hvor du ser security = user):

  [...]
  # "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
  # in this server for every user accessing the server. See
  # /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html
  # in the samba-doc package for details.
  security = user
  [...]

  Gjør også en endring i arbeidsgruppedefinisjonen i den globale seksjonen (Bytt WORKGROUP til TEST):

  [...]
  # Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
  workgroup = TEST
  [...]

  Lagre og lukk smb.conf, og restart deretter Samba med følgende kommando:

  sudo /etc/init.d/samba restart
  

  Nå skal vi opprette et fellesområde på serveren som alle brukerne har skrive- og leserettigheter til:

  sudo mkdir -p /home/shares/felles
  chown -R root:users /home/shares/felles/
  chmod -R ug+rwx,o+rx-w /home/shares/felles/

  Så litt editering i /etc/samba/smb.conf igjen:

  sudo gedit /etc/samba/smb.conf
  

  Legg til følgende nederst i filen:

  [...]
  [Felles]
  comment = Felles for alle brukerne
  path = /home/shares/felles
  valid users = @users
  force group = users
  create mask = 0660
  directory mask = 0771
  writable = yes

  Legg også til følgende hvis du ønsker at brukerne skal ha skrive- og leserettigheter til privatområder på serveren:

  [...]
  [homes]
  comment = Private mapper
  browseable = no
  valid users = %S
  writable = yes
  create mask = 0700
  directory mask = 0700

  Lagre og lukk smb.conf igjen, og restart Samba nok en gang:

  sudo /etc/init.d/samba restart
  

  Så er tiden kommet for å legge til brukere. La oss si at du har opprettet en bruker i Zimbra som har epostadresse Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen . Brukernavnet hans vil da være hans.nilsen . Først oppretter vi brukeren i Linux:

  sudo useradd hans.nilsen -m -G users
  

  Ønsker du at denne brukeren også skal kunne logge seg inn i Linux gir må du gi ham et passord. (Hvis ikke kan du hoppe over dette punktet) Bruk eventuelt det samme passordet du ga brukeren i Zimbra:

  sudo passwd hans.nilsen
  

  Deretter legger vi brukeren til i Samba (Bruk det samme passordet som du brukte da du opprettet brukeren i Zimbra!):

  sudo smbpasswd -a hans.nilsen
  

  Hans Nilsen har nå tilgang til både fellesområdet og sitt private område på serveren. Dette kan du sjekke ved å forsøke å mappe opp \\192\168\100\20\Felles fra en annen maskin på det lokale nettverket

Da er vi ferdig. Se neste side hvor vi fortsetter med OpenVPN

Boksen med vertsnavnet synk (Samba, OpenVPN og Funambol):

Her er sidene jeg har hentet informasjon/programvare fra når det gjelder installasjon av Samba, OpenVPN og Funambol på Ubuntu:
Last ned Ubuntu 8.04 Server her
Howtoforge.com om hvordan installere Ubuntu 8.04 Server
Howtoforge.com om hvordan konfigurere Samba
Hvordan installere og konfigurere OpenVPN på Ubuntu 8.04
Last ned OpenVPN-klient for Windows, versjon 2.1 rc-15
Last ned Funambol Server
Funambol installasjons- og konfigurasjonsguide (pdf)
Last ned Funambol Zimbra-connector
Veiledning til hvordan man installerer Funambol Zimbra-connector
En norsk blogg med installasjonstips av Funambol

OpenVPN

 1. Laste ned og installere OpenVPN-server
  Veiledningen som er på sidene til Ubuntu er såpass god at det er nesten tullete at jeg tar den med her, men et løselig oversatt sammendrag kan jeg jo ta med: (Vi setter opp OpenVPN i bridged modus, så kan "alle snakke med alle")
  Først installerer vi de nødvendige pakkene:

  sudo apt-get install openvpn bridge-utils
  

  Deretter må vi konfigurere nettverksinnstillingene i /etc/network/interfaces (La det bli seende ut som under, forutsatt at du har brukt de samme innstillingene som meg hele veien):

  ## This is the network bridge declaration
  auto lo br0 ## start on boot

  iface lo inet loopback

  iface br0 inet static
  address 192.168.100.20
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.100.1
  bridge_ports eth0

  iface eth0 inet manual
  up ifconfig $IFACE 0.0.0.0 up
  up ip link set $IFACE promisc on
  down ip link set $IFACE promisc off
  down ifconfig $IFACE down

  Kopier filer over til /etc/openvpn/easy-rsa:

  sudo cp -R /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/* /etc/openvpn/easy-rsa/
  

  Åpne /etc/openvpn/easy-rsa/vars:

  sudo gedit /etc/openvpn/easy-rsa/vars
  

  Endre vars så den er tilpasset deg:

  export KEY_COUNTRY="NO"
  export KEY_PROVINCE="OS"
  export KEY_CITY="Oslo"
  export KEY_ORG="Test-Firma"
  export KEY_EMAIL=" Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen "

  Kjør følgende kommandoer for å sette opp Certificate Authority (CA):

  cd /etc/openvpn/easy-rsa/ ## move to the easy-rsa directory
  sudo chown -R root:admin . ## make this directory writable by the system administrators
  source ./vars ## execute your new vars file
  ./clean-all ## Setup the easy-rsa directory (Deletes all keys)
  ./build-dh ## takes a while consider backgrounding
  ./pkitool --initca ## creates ca cert and key
  ./pkitool --server server ## creates a server cert and key
  cd keys
  openvpn --genkey --secret ta.key ## Build a TLS key
  cp server.crt server.key ca.crt dh1024.pem ta.key ../../

  De nødvendige nøklene ligger nå i /etc/openvpn/

  Nå skal vi lage et skript som heter up.sh:

  sudo gedit /etc/openvpn/up.sh
  

  Skriv inn følgende i skriptet, og lagre og lukk:

  #!/bin/sh

  BR=$1
  DEV=$2
  MTU=$3
  /sbin/ifconfig $DEV mtu $MTU promisc up
  /usr/sbin/brctl addif $BR $DEV

  Deretter lager vi et skript som heter down.sh:

  sudo gedit /etc/openvpn/down.sh
  

  Skriv inn følgende i skriptet, og lagre og lukk:

  #!/bin/sh

  BR=$1
  DEV=$2

  /usr/sbin/brctl delif $BR $DEV
  /sbin/ifconfig $DEV down

  Deretter gjør vi skriptene kjørbare:

  sudo chmod +x /etc/openvpn/up.sh /etc/openvpn/down.sh
  

  Restart nettverket ditt:

  sudo /etc/init.d/networking restart
  

  Så skal vi konfigurere selve OpenVPN-serveren:

  sudo gedit /etc/openvpn/server.conf
  

  Dette er en svært lite modifisert server.conf, som passer i vårt opplegg:

  #################################################
  # Sample OpenVPN 2.0 config file for #
  # multi-client server. #
  # #
  # This file is for the server side #
  # of a many-clients <-> one-server #
  # OpenVPN configuration. #
  # #
  # OpenVPN also supports #
  # single-machine <-> single-machine #
  # configurations (See the Examples page #
  # on the web site for more info). #
  # #
  # This config should work on Windows #
  # or Linux/BSD systems. Remember on #
  # Windows to quote pathnames and use #
  # double backslashes, e.g.: #
  # "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\foo.key" #
  # #
  # Comments are preceded with '#' or ';' #
  #################################################

  # Which local IP address should OpenVPN
  # listen on? (optional)
  local 192.168.100.20

  # Which TCP/UDP port should OpenVPN listen on?
  # If you want to run multiple OpenVPN instances
  # on the same machine, use a different port
  # number for each one. You will need to
  # open up this port on your firewall.
  port 1194

  # TCP or UDP server?
  ;proto tcp
  proto udp

  # "dev tun" will create a routed IP tunnel,
  # "dev tap" will create an ethernet tunnel.
  # Use "dev tap0" if you are ethernet bridging
  # and have precreated a tap0 virtual interface
  # and bridged it with your ethernet interface.
  # If you want to control access policies
  # over the VPN, you must create firewall
  # rules for the the TUN/TAP interface.
  # On non-Windows systems, you can give
  # an explicit unit number, such as tun0.
  # On Windows, use "dev-node" for this.
  # On most systems, the VPN will not function
  # unless you partially or fully disable
  # the firewall for the TUN/TAP interface.
  dev tap0
  up "/etc/openvpn/up.sh br0"
  down "/etc/openvpn/down.sh br0"
  ;dev tun

  # Windows needs the TAP-Win32 adapter name
  # from the Network Connections panel if you
  # have more than one. On XP SP2 or higher,
  # you may need to selectively disable the
  # Windows firewall for the TAP adapter.
  # Non-Windows systems usually don't need this.
  ;dev-node MyTap

  # SSL/TLS root certificate (ca), certificate
  # (cert), and private key (key). Each client
  # and the server must have their own cert and
  # key file. The server and all clients will
  # use the same ca file.
  #
  # See the "easy-rsa" directory for a series
  # of scripts for generating RSA certificates
  # and private keys. Remember to use
  # a unique Common Name for the server
  # and each of the client certificates.
  #
  # Any X509 key management system can be used.
  # OpenVPN can also use a PKCS #12 formatted key file
  # (see "pkcs12" directive in man page).
  ca /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt
  cert /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.crt
  key /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.key # This file should be kept secret

  # Diffie hellman parameters.
  # Generate your own with:
  # openssl dhparam -out dh1024.pem 1024
  # Substitute 2048 for 1024 if you are using
  # 2048 bit keys.
  dh /etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh1024.pem

  # Configure server mode and supply a VPN subnet
  # for OpenVPN to draw client addresses from.
  # The server will take 10.8.0.1 for itself,
  # the rest will be made available to clients.
  # Each client will be able to reach the server
  # on 10.8.0.1. Comment this line out if you are
  # ethernet bridging. See the man page for more info.
  #server 10.8.0.0 255.255.255.0

  # Maintain a record of client <-> virtual IP address
  # associations in this file. If OpenVPN goes down or
  # is restarted, reconnecting clients can be assigned
  # the same virtual IP address from the pool that was
  # previously assigned.
  ifconfig-pool-persist ipp.txt

  # Configure server mode for ethernet bridging.
  # You must first use your OS's bridging capability
  # to bridge the TAP interface with the ethernet
  # NIC interface. Then you must manually set the
  # IP/netmask on the bridge interface, here we
  # assume 10.8.0.4/255.255.255.0. Finally we
  # must set aside an IP range in this subnet
  # (start=10.8.0.50 end=10.8.0.100) to allocate
  # to connecting clients. Leave this line commented
  # out unless you are ethernet bridging.
  server-bridge 192.168.100.20 255.255.255.0 192.168.100.150 192.168.100.255

  # Push routes to the client to allow it
  # to reach other private subnets behind
  # the server. Remember that these
  # private subnets will also need
  # to know to route the OpenVPN client
  # address pool (10.8.0.0/255.255.255.0)
  # back to the OpenVPN server.
  ;push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
  ;push "route 192.168.20.0 255.255.255.0"

  # To assign specific IP addresses to specific
  # clients or if a connecting client has a private
  # subnet behind it that should also have VPN access,
  # use the subdirectory "ccd" for client-specific
  # configuration files (see man page for more info).

  # EXAMPLE: Suppose the client
  # having the certificate common name "Thelonious"
  # also has a small subnet behind his connecting
  # machine, such as 192.168.40.128/255.255.255.248.
  # First, uncomment out these lines:
  ;client-config-dir ccd
  ;route 192.168.40.128 255.255.255.248
  # Then create a file ccd/Thelonious with this line:
  # iroute 192.168.40.128 255.255.255.248
  # This will allow Thelonious' private subnet to
  # access the VPN. This example will only work
  # if you are routing, not bridging, i.e. you are
  # using "dev tun" and "server" directives.

  # EXAMPLE: Suppose you want to give
  # Thelonious a fixed VPN IP address of 10.9.0.1.
  # First uncomment out these lines:
  ;client-config-dir ccd
  ;route 10.9.0.0 255.255.255.252
  # Then add this line to ccd/Thelonious:
  # ifconfig-push 10.9.0.1 10.9.0.2

  # Suppose that you want to enable different
  # firewall access policies for different groups
  # of clients. There are two methods:
  # (1) Run multiple OpenVPN daemons, one for each
  # group, and firewall the TUN/TAP interface
  # for each group/daemon appropriately.
  # (2) (Advanced) Create a script to dynamically
  # modify the firewall in response to access
  # from different clients. See man
  # page for more info on learn-address script.
  ;learn-address ./script

  # If enabled, this directive will configure
  # all clients to redirect their default
  # network gateway through the VPN, causing
  # all IP traffic such as web browsing and
  # and DNS lookups to go through the VPN
  # (The OpenVPN server machine may need to NAT
  # the TUN/TAP interface to the internet in
  # order for this to work properly).
  # CAVEAT: May break client's network config if
  # client's local DHCP server packets get routed
  # through the tunnel. Solution: make sure
  # client's local DHCP server is reachable via
  # a more specific route than the default route
  # of 0.0.0.0/0.0.0.0.
  ;push "redirect-gateway"

  # Certain Windows-specific network settings
  # can be pushed to clients, such as DNS
  # or WINS server addresses. CAVEAT:
  # http://openvpn.net/faq.html#dhcpcaveats
  ;push "dhcp-option DNS 10.8.0.1"
  ;push "dhcp-option WINS 10.8.0.1"

  # Uncomment this directive to allow different
  # clients to be able to "see" each other.
  # By default, clients will only see the server.
  # To force clients to only see the server, you
  # will also need to appropriately firewall the
  # server's TUN/TAP interface.
  client-to-client

  # Uncomment this directive if multiple clients
  # might connect with the same certificate/key
  # files or common names. This is recommended
  # only for testing purposes. For production use,
  # each client should have its own certificate/key
  # pair.
  #
  # IF YOU HAVE NOT GENERATED INDIVIDUAL
  # CERTIFICATE/KEY PAIRS FOR EACH CLIENT,
  # EACH HAVING ITS OWN UNIQUE "COMMON NAME",
  # UNCOMMENT THIS LINE OUT.
  ;duplicate-cn

  # The keepalive directive causes ping-like
  # messages to be sent back and forth over
  # the link so that each side knows when
  # the other side has gone down.
  # Ping every 10 seconds, assume that remote
  # peer is down if no ping received during
  # a 120 second time period.
  keepalive 10 120

  # For extra security beyond that provided
  # by SSL/TLS, create an "HMAC firewall"
  # to help block DoS attacks and UDP port flooding.
  #
  # Generate with:
  # openvpn --genkey --secret ta.key
  #
  # The server and each client must have
  # a copy of this key.
  # The second parameter should be '0'
  # on the server and '1' on the clients.
  tls-auth /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ta.key 0 # This file is secret

  # Select a cryptographic cipher.
  # This config item must be copied to
  # the client config file as well.
  ;cipher BF-CBC # Blowfish (default)
  cipher AES-128-CBC # AES
  ;cipher DES-EDE3-CBC # Triple-DES

  # Enable compression on the VPN link.
  # If you enable it here, you must also
  # enable it in the client config file.
  comp-lzo

  # The maximum number of concurrently connected
  # clients we want to allow.
  ;max-clients 100

  # It's a good idea to reduce the OpenVPN
  # daemon's privileges after initialization.
  #
  # You can uncomment this out on
  # non-Windows systems.
  # user nobody
  # group nobody

  # The persist options will try to avoid
  # accessing certain resources on restart
  # that may no longer be accessible because
  # of the privilege downgrade.
  persist-key
  persist-tun

  # Output a short status file showing
  # current connections, truncated
  # and rewritten every minute.
  status openvpn-status.log

  # By default, log messages will go to the syslog (or
  # on Windows, if running as a service, they will go to
  # the "\Program Files\OpenVPN\log" directory).
  # Use log or log-append to override this default.
  # "log" will truncate the log file on OpenVPN startup,
  # while "log-append" will append to it. Use one
  # or the other (but not both).
  ;log openvpn.log
  ;log-append openvpn.log

  # Set the appropriate level of log
  # file verbosity.
  #
  # 0 is silent, except for fatal errors
  # 4 is reasonable for general usage
  # 5 and 6 can help to debug connection problems
  # 9 is extremely verbose
  verb 3

  # Silence repeating messages. At most 20
  # sequential messages of the same message
  # category will be output to the log.
  ;mute 20

  # Forces client to have a linux account in order to connect
  plugin /usr/lib/openvpn/openvpn-auth-pam.so login

  Når server.conf er lagret og lukket må du restarte OpenVPN-serveren:

  sudo /etc/init.d/openvpn restart
  
 2. Generere (OpenVPN) sertifikater og nøkler til alle som skal ha tilgang til filserveren.:
  Dette er relativt likt prosedyren som ble brukt for å lage server-sertifikatet. Kjør følgende kommandoer for å lage sertifikatene og nøklene:

  cd /etc/openvpn/easy-rsa/ ## move to the easy-rsa directory
  source ./vars ## execute your vars file
  ./pkitool nils.hansen ## create a cert and key named "nils.hansen"
  ./pkitool ulf.jensen ## create a cert and key named "ulf.jensen"
  Og så videre...
 3. Konfigurere klienten.
  Følgende fil skal hete nils.hansen.ovpn hvis den skal brukes av en klient som kjører Windows, og nils.hansen.conf hvis den skal brukes av en klient som kjører Linux. Du kan foreløpig opprette og lagre den akkurat der det passer deg, for den skal flyttes over til klienten senere:

  gedit ~/Skrivebord/nils.hansen.ovpn
  

  Kommandoen over oppretter en fil på skrivebordet ditt som heter nils.hansen.ovpn. Denne fyller du med følgende innhold (Legg spesielt merke til remote ip-adresse og navn på sertifikat/nøkkelfiler):

  ##############################################
  # Sample client-side OpenVPN 2.0 config file #
  # for connecting to multi-client server. #
  # #
  # This configuration can be used by multiple #
  # clients, however each client should have #
  # its own cert and key files. #
  # #
  # On Windows, you might want to rename this #
  # file so it has a .ovpn extension #
  ##############################################

  # Specify that we are a client and that we
  # will be pulling certain config file directives
  # from the server.
  client

  # Use the same setting as you are using on
  # the server.
  # On most systems, the VPN will not function
  # unless you partially or fully disable
  # the firewall for the TUN/TAP interface.
  dev tap0
  ;dev tun

  # Windows needs the TAP-Win32 adapter name
  # from the Network Connections panel
  # if you have more than one. On XP SP2,
  # you may need to disable the firewall
  # for the TAP adapter.
  ;dev-node MyTap

  # Are we connecting to a TCP or
  # UDP server? Use the same setting as
  # on the server.
  ;proto tcp
  proto udp

  # The hostname/IP and port of the server.
  # You can have multiple remote entries
  # to load balance between the servers.
  remote 195.196.195.196 1194
  ;remote my-server-2 1194

  # Choose a random host from the remote
  # list for load-balancing. Otherwise
  # try hosts in the order specified.
  ;remote-random

  # Keep trying indefinitely to resolve the
  # host name of the OpenVPN server. Very useful
  # on machines which are not permanently connected
  # to the internet such as laptops.
  resolv-retry infinite

  # Most clients don't need to bind to
  # a specific local port number.
  nobind

  # Downgrade privileges after initialization (non-Windows only)
  ;user nobody
  ;group nobody

  # Try to preserve some state across restarts.
  persist-key
  persist-tun

  # If you are connecting through an
  # HTTP proxy to reach the actual OpenVPN
  # server, put the proxy server/IP and
  # port number here. See the man page
  # if your proxy server requires
  # authentication.
  ;http-proxy-retry # retry on connection failures
  ;http-proxy [proxy server] [proxy port #]

  # Wireless networks often produce a lot
  # of duplicate packets. Set this flag
  # to silence duplicate packet warnings.
  mute-replay-warnings

  # SSL/TLS parms.
  # See the server config file for more
  # description. It's best to use
  # a separate .crt/.key file pair
  # for each client. A single ca
  # file can be used for all clients.
  ca ca.crt
  cert nils.hansen.crt
  key nils.hansen.key

  # Verify server certificate by checking
  # that the certicate has the nsCertType
  # field set to "server". This is an
  # important precaution to protect against
  # a potential attack discussed here:
  # http://openvpn.net/howto.html#mitm
  #
  # To use this feature, you will need to generate
  # your server certificates with the nsCertType
  # field set to "server". The build-key-server
  # script in the easy-rsa folder will do this.
  ns-cert-type server

  # If a tls-auth key is used on the server
  # then every client must also have the key.
  tls-auth ta.key 1

  # Select a cryptographic cipher.
  # If the cipher option is used on the server
  # then you must also specify it here.
  cipher AES-128-CBC

  # Enable compression on the VPN link.
  # Don't enable this unless it is also
  # enabled in the server config file.
  comp-lzo

  # Set log file verbosity.
  verb 3

  # Silence repeating messages
  ;mute 20

  #Enable user/pass authentication
  auth-user-pass

  En fil tilsvarende denne må du lage til alle brukere du har laget nøkler til. Det som står igjen nå for å få OpenVPN til å fungere er å åpne ruteren for trafikk på udp-port 1194 som rutes til 192.168.100.20, installere klientprogrammet du har lastet ned fra Openvpn.org på Nils Hansen sin maskin, og kopiere over filene fra Server til Nils Hansen (C:/Programfiler/OpenVPN/Config/). Filene det er snakk om her er

  nils.hansen.ovpn (den ligger på skrivebordet ditt på serveren)
  ca.crt
  nils.hansen.crt
  nils.hansen.key
  ta.key (som alle ligger i /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ hvis du har fulgt denne veiledningen slavisk)

Da er vi ferdige med OpenVPN, og det er på tide å gyve løs på synkroniseringsserveren Funambol på neste side.

Boksen med vertsnavnet synk (Samba, OpenVPN og Funambol):

Her er sidene jeg har hentet informasjon/programvare fra når det gjelder installasjon av Samba, OpenVPN og Funambol på Ubuntu:
Last ned Ubuntu 8.04 Server her
Howtoforge.com om hvordan installere Ubuntu 8.04 Server
Howtoforge.com om hvordan konfigurere Samba
Hvordan installere og konfigurere OpenVPN på Ubuntu 8.04
Last ned OpenVPN-klient for Windows, versjon 2.1 rc-15
Last ned Funambol Server
Funambol installasjons- og konfigurasjonsguide (pdf)
Last ned Funambol Zimbra-connector
Veiledning til hvordan man installerer Funambol Zimbra-connector
En norsk blogg med installasjonstips av Funambol

Funambol

 1. Laste ned og installere Funambol.
  Gå til hjemmesidene til Funambol, og last ned pakken for Linux-Server (I skrivende stund er det versjon 7.1.1 som ligger ute). Last ned pakken til /tmp.
  Gå til /tmp-mappen:

  cd /tmp
  

  Sett i gang installasjonen:

  sudo sh funambol-7.1.1.bin
  

  Etter å ha akseptert betingelsene sier du ja til standardvalgene. Det er helt i orden at Funambol installeres i /opt, og bare si ja til å starte serveren hvis du blir spurt om det. For å sjekke om installasjonen var vellykket kan du starte nettleseren på serveren og besøke http://localhost:8080 . Får du opp en døll nettside som sier noe om Funambol og demo så har du gjort det riktig så langt!
  Det neste vi må gjøre er å sørge for at Funambol starter opp automatisk når serveren starter. Kopiér oppstartsskriptet inn i /etc/init.d:

  sudo cp /opt/Funambol/bin/funambol /etc/init.d/funambol
  

  Nå skal vi editere oppstartsskriptet:

  sudo gedit /etc/init.d/funambol
  

  og endre linje 4 i skriptet fra FUNAMBOL_HOME='(cd .. ; pwd)' til følgende:

  FUNAMBOL_HOME='(cd /opt/Funambol ; pwd)'
  

  (Lagre og lukk.)
  Så skal vi lage en symbolsk lenke til oppstartsskriptet:

  sudo ln -s /etc/init.d/funambol /etc/rc3.d/S30funambol
  
 2. Laste ned og installere/konfigurere Zimbra-connectoren som gjør at Funambol synker mot Zimbra.
  Nå forlater vi Funambolserveren et lite øyeblikk, og konsentrerer oss om Zimbra-connectoren. Gå til sourceforge.net og last ned den siste versjonen av connectoren. I skrivende stund er det ZimbraConnector_0.5.02.s4j som gjelder. (Last ned .s4j og ikke .zip!) For enkelthetens skyld lagrer vi den som vanlig i /tmp. Når den er lastet ned skal vi flytte den og gi den et nytt navn:

  sudo mv /tmp/ZimbraConnector_0.5.02.s4j /opt/Funambol/ds-server/modules/ZimbraConnector.s4j
  

  Så må vi lage en xml-fil og legge den i /opt/Funambol/config/connector/. Denne mappen finnes ikke, derfor lager vi den først:

  sudo mkdir -p /opt/Funambol/config/connector
  

  Deretter oppretter vi xml-filen:

  sudo gedit /opt/Funambol/config/connector/ZimbraConnector.xml
  

  Og fyller den med innhold: (Lagre og lukk filen når du er ferdig)

  <java version="1.5.0" class="java.beans.XMLDecoder">
  <object class="ru.korusconsulting.connector.config.ConnectorConfig">

  <void property="dataSource">
  <string>jdbc/fnblds</string> <!--The funambol datasource-->
  </void>

  </object>
  </java>

  Så må vi editere litt i /opt/Funambol/ds-server/install.properties:

  sudo gedit /opt/Funambol/ds-server/install.properties
  

  Legg til

  ,ZimbraConnector
  

  (kommaet skal være med) helt til slutt i den nederste linjen i filen, den som begynner med Modules-to-install. Lagre og lukk filen når du er ferdig.
  Nå kan vi installere Zimbraconnectoren i Funambol ved hjelp av følgene kommando:

  sudo /opt/Funambol/bin/install-modules
  

  Du vil bli spurt en rekke spørsmål relatert til om du vil overskrive diverse databaser. Bare svar ja hele veien, ettersom dette er første gang du gjør noe i Funambol.

 3. Endre eier av Funambol
  Kjør følgende kommandoer for å opprette en egen Funambol-bruker:

  sudo groupadd funambol
  sudo useradd -c "Funambol synk bruker" -g funambol -m funambol
  sudo passwd funambol

  Deretter setter vi Funambol som eier av Funambol-mappen:

  sudo chown -R funambol:funambol /opt/Funambol
  
 4. Konfigurasjon i administratorgrensesnittet til Funambol
  Nå skal vi logge oss inn som administrator i Funambol for første gang, etablere noen variabler og erstatte de eksisterende connectorene med Zimbra sine.
  Skriv inn følgende kode i Terminal for å starte det javabaserte administrasjonsgrensesnittet:

  sudo /opt/Funambol/admin/bin/funamboladmin
  

  Klikk Fil/Login og logg deg inn med det allerede gitte brukernavnet og passordet (admin og sa).
  Du skal gjøre en del forskjellige ting her, og jeg ber deg se på installasjonsveiledningen til Funambol for å forstå hvordan du navigerer i dette grensesnittet. Tingene du skal gjøre er følgende:

  • Bytte brukernavn og passord på administratorkontoen
  • Sette Server URI til http://195.196.195.196:8080/funambol/ds (Finnes under Server settings)
  • Fjerne følgende elementer fra foundation connector:
   • PIM Calendar SyncSource -- cal; event; scal; stask; task
   • PIM Contact SyncSource -- card; scard
  • Legge til i Modules--zimbra--FunambolZimbraConnector--CalendarSyncSource etter følgende fremgangsmåte:
   • Høyreklikk på CalendarSyncSource og velg "Add SyncSource"
   • Legg til en ny oppføring for hver av de følgende elementene: cal, event, scal, stask og task
   • Source URI = Henholdsvis cal, event, task osv.
   • Name = Henholdsvis cal, event, task osv
   • Zimbra URL = https://192.168.100.10:443/service/soap
  • Legge til i Modules--zimbra--FunambolZimbraConnector--ContactSyncSource etter følgende fremgangsmåte:
   • Høyreklikk på ContactSyncSource og velg "Add SyncSource"
   • Legg til en ny oppføring for hver av de følgende elementene: card og scard
   • Source URI = Henholdsvis card og scard.
   • Name = Henholdsvis card og scard
   • Zimbra URL = https://192.168.100.10:443/service/soap
  • Legge til i Modules--zimbra--FunambolZimbraConnector--GALContactSyncSource etter følgende fremgangsmåte:
   • Høyreklikk på GALSyncSource og velg "Add SyncSource"
   • Legg til en ny oppføring for zimbraGALContacts
   • Source URI = zimbraGALContacts.
   • Name = zimbraGALContacts
   • Zimbra URL = https://192.168.100.10:443/service/soap
 5. Vi må flytte noen sertifikater fra Zimbra-serveren over til Funambol-serveren og deretter importere de i Funambol
  På et eller annet vis må du få kopiert to sertifikatfiler over fra Zimbra-serveren til Funambol-serveren. En måte å gjøre det på er følgende: (Dette gjøres på Zimbra-serveren som (Ubuntu)bruker sjefen. Bytt sjefen til det som er riktig for deg.)

  sudo cp /opt/zimbra/ssl/zimbra/ca/ca.pem /home/sjefen/
  

  Logg deg på Zimbra, og send ca.pem som et vedlegg til deg selv. Flytt deg deretter over til serveren du har installert Funambol på, og logg deg på Zimbra derfra. Vedlegget du sendte deg selv kan du nå lagre i mappen /home/sjefen/ (Forutsatt at det er bruker sjefen du er pålogget som i Ubuntu.). Deretter (Fortsatt på Funambol-serveren) kjører du følgende kode:

  sudo /opt/Funambol/tools/jre-1.5.0/jre/bin/./keytool -import -file /home/sjefen/ca.pem -keystore /opt/Funambol/ds-server/lib/security/cacerts
  

  Keystore password er changeit(!). Svar ja på om du skal stole på sertifikatet.

 6. Nå må vi restarte Funambol
  (Logg deg ut av Funambol-administratoren hvis du ikke allerede har gjort det.) Kjør følgende kode:

  sudo /etc/init.d/funambol restart
  

Funambol er nå satt opp slik at de som forsøker å synke må oppgi det samme brukernavnet og passordet som de har i Zimbra. Ved første gangs synkronisering blir da de respektive brukerne godkjent og lagret automatisk i Funambol.

Hvis dette ikke fungerer, eller hvis du av andre årsaker ikke ønsker automatisk tillegging av brukere finner du en ypperlig norsk veiledning som tar for seg dette temaet her.

Konfigurasjon av ruter:

(Hvis du ikke ordner dette er det ingenting av ovenfor nevnte opplegg som kommer til å fungere på annet enn lokalnettet...)

Ettersom rutinene for dette er forskjellige avhengig av hva slags ruter du har er det umulig for meg å lage noen veiledning på dette. Du kan eventuelt se om du kan få mere informasjon om din ruter fra PortForward.com.

 1. Port 443 må mappes til 192.168.100.10 når den aksesseres fra Internett.
 2. Port 8080 må mappes til 192.168.100.20 når den aksesseres fra Internett.
 3. Den offentlige ip-adressen 195.196.195.196 må også kunne aksesseres fra lokalnettet. (I allefall når det gjelder port 8080). Ellers kan man ikke synkronisere enheter som er utenfor lokalnettverket
 4. Mailporter (25, 110, 143, 993 og 995) må mappes til 192.168.100.10 når de aksesseres fra Internett.
 5. Port 7071 (Hvis du bruker standardporten til Zimbras administrasjonsgrensesnitt) må mappes til 192.168.100.10.
 6. Port 1194 (UDP) som åpner for trafikk med OpenVPN må mappes til 192.168.100.20.

Konfigurasjon av arbeidsstasjoner:

Dette er min løsning på dette, og grunnen til at jeg gjør det slik er at det er flere av brukerne mine som sitter med XP/Vista Home.

 1. Brukernavn og passord "må" være det samme som det er satt opp som i Samba.
  Brukerkontoen på arbeidsstasjonen må ha de samme innloggingsverdiene som de du har satt opp i Samba. Hvis ikke er brukeren nødt til å skrive inn brukernavn/passord hver gang han vil aksessere de delte områdene i Samba. (Selv ikke når det legges inn manuelt hver gang er man garantert at man får logget seg på.) De av brukerne dinesom har XP Professional/ Vista Business er derimot ikke avhengig av dette.
 2. Arbeidsgruppenavn settes til TEST.
 3. De delte (og respektive private) områdene på filserveren mappes opp.
  (\\192.168.100.20\Felles og \\192.168.100.20\Nils.Hansen)
 4. OpenVPN-klienten med nøkkelfilene må installeres.
  Se tidligere avsnitt i denne veiledningen for mer detaljert informasjon om hva som må gjøres.
 5. Installere Funambol-klient som integreres i Outlook eller Thunderbird.
  Klientene kan du laste ned fra Funambol.

  • Serveradresse skal være http://195.196.195.196/funambol/ds
  • Kalender er cal, Kontakter er card, og Oppgaver er task
  • Brukernavn og passord er det samme som Zimbra-kontoen
  • FØR DU SETTER IGANG SYNKRONISERING, SØRG FOR Å HA EN BACKUP AV OUTLOOK!!! (OG/ELLER ZIMBRA, FOR DEG SOM BRUKER ZIMBRA SOM UTGANGSPUNKT)
   Det er utrolig fort gjort å ende opp med å slette ALT fra over alt, så hold tungen rett i munnen her. Det jeg gjorde var å bruke Outlook som utgangspunkt, slette all informasjon (ikke epost selvfølgelig...) i Zimbra (og på telefonen min), og kjøre en enveis-synkronisering FRA Outlook TIL Zimbra. Deretter endret jeg til toveissynkronisering i Outlook-klienten. På den måten ble jeg sikker på at jeg ikke fikk doble oppføringer, samtidig som ingenting ble slettet.

Konfigurasjon av mobiltelefoner:

(All informasjon som skal legges inn er tilsvarende den du la inn på den vanlige arbeidsstasjoner)

De fleste Nokia og Sony-Ericsson-telefonene kan synkronisere direkte etter en konfigurasjon av telefonens innebygde synkroniseringsverktøy. Windows-telefoner, Iphone, Blackberry og andre telefoner som ikke har dette synkroniseringsverktøyet kan laste ned en klientprogramvare fra Funambol. som må installeres på telefonen.

Ja, det var vel det tror jeg. Lykke til 🙂

Legg igjen en kommentar